จำนวนนักกีฬาในทีมฟุตบอล

 

การแข่งขันฟุตบอลในแต่ละครั้งจะประกอบไปด้วยทีมฟุตบอลหลายทีมเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อหาทีมชนะ หรืออาจจะเป็นการแข่งขันกันเพียง 2 ทีม ก็ได้ ขึ้นอยู่กับประเภท

ในการแข่งขัน ซึ่งจำนวนผู้เล่นในทีมจะถูกกำหนดไว้ดังนี้ 

 

1. ผู้เล่นทั้งหมดในกีฬาฟุตบอลหรือในการแข่งขันแต่ละครั้งจะกำหนดให้มีนักกีฬาตัวจริง 11 คน และผู้เล่นสำรองอีกไม่เกิน 7 คน

 

2. ในขณะเริ่มการแข่งขันในสนามจะต้องมีผู้เล่น 11 คน ซึ่งรวมผู้รักษาประตูด้วย และในการแข่งขันแต่ละครั้งในสนามจะต้องเหลือผู้เล่นในแต่ละทีมไม่น้อยกว่า 7 คน ถ้า

น้อยกว่าถือว่าทีมฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายแพ้ไป ไม่อนุญาตให้ทำการแข่งขันต่อได้ โดยมากจำนวนผู้เล่นที่เหลือน้อยลงอาจจะเกิดจากการบาดเจ็บหรือการทำผิดกติกา เป็นต้น

 

3. ตัวสำรองอาจจะมีเพิ่มเติมได้ขึ้นอยู่กับประเภทในการแข่งขันและคณะกรรมการ หรือทีมไหนมีตัวรองมากกว่า 7 คน ก็สามารถแจ้งคณะกรรมการไว้ก่อนล่วงหน้าที่จะมี

การแข่งขันให้ทราบได้ ซึ่งจะอนุญาตใหม่ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ

 

4. ผู้เล่นในทีมจะต้องมีหมายเลขประจำตัว ซึ่งไม่ได้มีกำหนดแน่นอนว่าตำแหน่งไหนต้องใช้หมายเลขอะไร

 

5. การเปลี่ยนตัวผู้เล่นจะเปลี่ยนได้สูงสุดไม่เกิน 5 คน แต่โดยมากจะเปลี่ยนไม่เกิน 2 คน ในแต่ละครึ่งในการแข่งขัน นอกจากจะมีการตกลงกันเอาไว้ก่อนการแข่งขัน และ

จะสามารถเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อเกิดลูกตาย

 

6. การเปลี่ยนตัวผู้รักษาประตูจะต้องแจ้งให้ผู้ตัดสินทราบ และต้องเปลี่ยนตอนลูกตายเท่านั้นเช่นกัน

Real Madrid Training Before Derby vs Atletico de Madrid